klokken er 00.18
jeg jobber hardt
og julestria tar

men på tross
av det
er jeg usedvanlig våken
på denne tida av døgnet
hovmod gjør våken mann
trøtt imorgen

Advertisements