er det desember måned
det er tid
for å gjøre opp
regnstykket
sitt
og telle knapper
og hull
ting som fant sted
og bange anelser
om bedre tider
vel
fortsatt noen uker igjen

Advertisements